FÖRSTÅ ANVÄNDARENS BEHOV

Utveckling av mjukvara är ett brett område som sträcker sig från enkla embedded-applikationer till stora distribuerade realtidssystem och användarapplikationer. Genom vår tekniska bredd har vi förutsättningar att förstå och sätta oss in i vad användaren förväntar sig – en viktig grund för att skapa en stabil och felfri mjukvara.

EMBEDDED

Vi kan embedded-mjukvara. Alltifrån enklare "bare metal"-lösningar till avancerade plattformar med operativsystem, filhantering och kommunikation. Tack vare teamets unika förmåga att hantera och förstå både hårdvara och mjukvara kan hårdvaruresurserna tas tillvara på ett effektivt sätt samtidigt som onödig komplexitet i mjukvaran undviks. Vi arbetar med att utveckla mjukvara för alla branscher, med tyngdpunkt på automotive, industrielektronik och medicinteknik.

SIGNALBEHANDLING

Vi har specialistkunskap inom digital signalbehandling - ett område som vi också ger kurser inom. Utveckling av krävande applikationer med signalprocessorer, design av filter och databehandling i realtid ställer höga krav på att arbeta gränsöverskridande mellan hårdvara och mjukvara för att nå en stabil och kostnadseffektiv realisering.

ANVÄNDARAPPLIKATIONER

De flesta moderna produkter interagerar idag med användare eller andra system. Vi utvecklar de applikationer och gränssnitt som krävs för att hantera varje produkt på bästa tänkbara sätt. Exempel på applikationer är webbaserade gränssnitt och GUI:n mot slutanvändare, applikationer för Smartphones eller tjänster för att hantera data och styra funktionalitet och egenskaper i olika former.

REDO ATT DISKUTERA ERT PROJEKT MED OSS?

Ta steget och kontakta oss redan idag
Kontakta oss
sv_SESwedish