KONKURRENSKRAFT OCH STYRKA

Alla organisationer formar sin konkurrenskraft och styrka genom varje medarbetares kompetens och engagemang. I dagens snabba utvecklingstempo måste behovet av utbildning hela tiden tillgodoses – på alla nivåer. Att möjliggöra fortlöpande utbildning och fördjupning av kunskaper är inte bara viktigt för att utveckla den enskilda medarbetaren – det gör också företaget attraktivt som arbetsgivare. Vårt team består av flera medarbetare med en gedigen erfarenhet av utbildning. Genom att vi själva arbetar med de områden vi utbildar inom kan vi alltid anpassa innehållet helt efter behov.

UTBILDNINGSOMRÅDEN

Vårt team har en djup teknisk kompetens som sträcker sig över flera discipliner, vilket gör att vi kan erbjuda utbildning inom ett flertal områden. -Hårdvarunära mjukvaruutveckling i C -Modern digital konstruktion med VHDL -Analog hårdvarukonstruktion -Power management och kraftelektronik -Kretskortskonstruktion med OrCAD -Grundläggande och avancerad signalbehandling -Konstruktion för producerbarhet -Strukturerad felsökning och analysarbete

HÖGSKOLE- OCH UNIVERSITETSPROGRAM

Vi ger kontinuerligt kurser hos flera högskolor och universitet, ofta med lokal anknytning till regionen. Flera medarbetare hos oss har en tidigare bakgrund som lärare på universitetsnivå och stor erfarenhet av att förmedla kunskap på ett pedagogiskt vis. Med detta nätverk kan vi också rekommendera olika utbildningsprogram och kurser inom högskolan - allt för att möta det behov som efterfrågas.

KUNDANPASSADE UTBILDNINGAR

Att kombinera utbildning för medarbetare parallellt med att hantera pågående projekt är en utmaning som kan vara svår att hantera. Vi kan därför erbjuda helt kundanpassade kursupplägg på plats hos kund eller i våra egna lokaler. Ofta kombinerar vi detta med att knyta an till kundens egna projekt och produkter - något som alltid är mycket uppskattat och ger en omedelbar nytta för alla kursdeltagare. Vi knyter också an utbildningen till skräddarsydda hård- och mjukvaruplattformar, vilket kunden direkt efter avslutad utbildning kan fortsätta använda i det egna arbetet.

REDO ATT DISKUTERA ERT PROJEKT MED OSS?

Ta steget och kontakta oss redan idag
Kontakta oss
sv_SESwedish