DETALJERNA GÖR SKILLNADEN

Vi har varit med sedan eran med LED-belysning startade runt 2001. Slutresultatet – att sprida ljus – innebär helt nya utmaningar och kräver djupgående kunskaper om hur en lysdiod är uppbyggd, hur drivelektronik, kylning och styrning skall utformas samt hur tillverkningsprocessen behöver hanteras. Vi har ett etablerat samarbete med leverantörer av branschens bästa komponenter och lysdioder. Tillsammans med vår egen kompetens och erfarenhet kan vi ta fram belysningslösningar till låga kostnader och med vad vi vågar påstå branschens kortaste ledtid!

BELYSNINGSMODULER

Belsyning är för de flesta något självklart. För att nå ett behagligt och riktigt ljus med LED finns en mängd detaljer som måste anpassas och avvägas. Olika applikationer ställer olika krav på färgtemperatur, ljusflöde, bländtal och färgåtergivning. Lysdioder massproduceras och screenas i olika bin-selections vilket ställer krav på konstruktionslösningarna för att belysningsmodulerna alltid skall få samma karakteristik och egenskaper. För att nå maximal livslängd av den nya tekniken krävs också att armaturen och elektroniken konstrueras på ett sätt som effektivt leder bort värme från lysdiodens känsliga delar.

DRIVDON

Vi kan rekommendera och ta fram lämpliga drivdon för varje applikation, alltifrån färdiga hyllprodukter till egenkonstruerade drivlösningar. Drivelektroniken är lika viktig som belysningsmodulen och måste matcha livslängd och alla de miljökrav som ställs. Elektroniken skall inte avge ljud, störningar eller andra oönskade effekter samt kunna möta krav på styrning och dimning.

STYRNING

Nästan alla är bekanta med att ljusflödet från en belysningskälla skall kunna regleras och dimmas efter önskemål. Med nätverksuppkoppling och intelligenta strategier för att styra ljuset öppnar sig nya möjligheter för ytterligare effektbesparing och anpassning. Vi utvecklar alltifrån enkla dimmerstyrningar till fullvärdiga DALI-, DMX- och KNX-styrningar som möter alla de krav på flexibilitet som ställs på en modern installation. Den senaste trenden innebär till och med att färgtemperaturen och intensiteten på en belysningskälla kan förändras genom indviduell styrning av varje LED!

REDO ATT DISKUTERA ERT PROJEKT MED OSS?

Ta steget och kontakta oss redan idag
Kontakt oss
sv_SESwedish