MADE IN SWEDEN

Till skillnad från att outsourca tillverkning och produktion har vi valt att insourca. Med vår toppmoderna ASM SiPlace SX1, en fullt automatiserad screentryckare, och 6 zons SMT omsmältningsugn kan vi köra allt från prototyper till löpande serieproduktion. Genom att ha tillverkningen in-house har vi full transparens och kunskapsutbyte mellan konstruktion och produktion, vilket bidrar till högre produktkvalitet och en problemfri tillverkningsprocess.

PROTOTYPTILLVERKNING

Att bygga och leverera prototyper för utvärdering och test är ett självklart moment i alla utvecklingsprojekt. Genom att vi har konstruktion och produktion tätt knutna till varandra kan vi på effektivast möjliga sätt tillverka de enheter som krävs för att snabbt komma vidare i projekten, även i de fall underlagen är preliminära. Med vår flexibla maskinlina och egna inköpskanaler för mönsterkort och komponenter kan vi hantera även de mest tidskritiska leveranserna.

SERIEPRODUKTION

Att hantera serieproduktion ställer höga krav på processkontroll där spårbarhet och reproducerbar kvalitet står i centrum. Med beprövade processkontrollplaner, vår erfarna personal och toppmoderna maskinlina kan vi säkerställa en problemfri produktion. Vi hanterar även slutmontering, avsyning och funktionskontroll för varje enhet.

PROCESSKVALITET

För att nå reproducerbarhet i tillverkningsprocessen krävs att kritiska parametrar kontinuerligt mäts och kontrolleras. Vi gör regelbundna mätningar och kontroller av - screentryckets kvalitet och optimering av stenciler -monteringsprecision och optimering av maskinprogram -lödprofiler både före, under och efter avslutade batcher Som ett led i att ytterligare förbättra tillverkningsprocessen genomför vi alltid funktionskontroll och röntgenavsyning på de första enheterna i varje batch vi monterar samt fortlöpande på stickprov under hela processen. Vi har egen modern röntgenutrustning, vilket gör att vi kan finjustera och säkerställa processen kontinuerligt, inte bara vid ett fåtal tillfällen varje år.

REDO ATT DISKUTERA ERT PROJEKT MED OSS?

Ta steget och kontakta oss redan idag
Kontakta oss
sv_SESwedish