ERFARENHET SOM GER RESULTAT

Vårt team av erfarna konstruktörer har en djup teknisk kompetens som sträcker sig över flera discipliner. Genom att ha bredden och erfarenhet från flera branscher kan vi alltid definiera och rekommendera ändamålsenliga tekniska lösningar. Med en väl genomarbetad systemdesign läggs också grunden för att effektivt komma framåt i konstruktionsarbetet och därmed snabbt ta fram funktionsmodeller och prototyper.

FÖRSTUDIER OCH FEATUREANALYS

Vi står alltid redo att guida och analysera hur olika nivåer av features påverkar aspekter som kostnad och komplexitet i en produkt. Detta kan till exempel utföras i form av en förstudie, där resultatet kan utgöra ett viktigt beslutsunderlag hos produktägare och projektledning.

SYSTEMDESIGN

Vårt viktigaste budskap i de tidiga faserna av all produktutveckling är att arbeta fram en hållbar systemdesign. Med denna utgångspunkt blir detaljkonstruktionerna enklare, robustare och mer ändamålsenliga, vilket i sin tur leder till hög produktkvalitet och snabb time-to-market. Vårt team kan föreslå vilka standardlösningar som finns att tillgå för olika ändamål, samt skräddarsy det som behövs.

SYSTEMANALYS OCH ANPASSNING

Dagens moderna produkter måste kunna möta behovet av förändringar och anpassningar. Att till exempel lägga till funktionalitet och produktegenskaper ställer krav på att systemets egenskaper och prestanda är välkända. Vi kan alltid hjälpa till med olika former av systemanalyser och rekommendera vilka möjligheter som finns, utan att äventyra existerande funktionalitet och prestanda.

REDO ATT DISKUTERA ERT PROJEKT MED OSS?

Ta steget och kontakta oss redan idag
Kontakta oss
sv_SESwedish