UNDERSTANDING USER NEEDS

Software development is a wide area and extends from simple embedded applications to large distributed real time systems and user applications. Our technical breadth gives us the right conditions to understand and engage in what the user expects - an important basis for creating stable and error-free software.

EMBEDDED

Vi kan embedded-mjukvara. Alltifrån enklare "bare metal"-lösningar till avancerade plattformar med operativsystem, filhantering och kommunikation. Tack vare teamets unika förmåga att hantera och förstå både hårdvara och mjukvara kan hårdvaruresurserna tas tillvara på ett effektivt sätt samtidigt som onödig komplexitet i mjukvaran undviks. Vi arbetar med att utveckla mjukvara för alla branscher, med tyngdpunkt på automotive, industrielektronik och medicinteknik.

SIGNAL PROCESSING

Vi har specialistkunskap inom digital signalbehandling - ett område som vi också ger kurser inom. Utveckling av krävande applikationer med signalprocessorer, design av filter och databehandling i realtid ställer höga krav på att arbeta gränsöverskridande mellan hårdvara och mjukvara för att nå en stabil och kostnadseffektiv realisering.

USER APPLICATIONS

Today, most modern products interact with users or other systems. We develop the applications and interfaces that are necessary for managing each product in the best possible way. Examples of such applications are web-based interfaces and GUIs for end users, applications for Smart phones and services to handle data and control functionality and characteristics in various ways.

ARE YOU READY TO DISCUSS YOUR PROJECT WITH US?

MAKE YOUR MOVE AND CONTACT US TODAY!
Contact us
en_GBEnglish