Conducted emission CISPR25

Vi har alltid varit anhängare av tidigt EMC testande vid all produktutveckling. För att ytterligare möjliggöra in-house tester har vi utökat vårt labb med utrustning för att utföra standardriktiga ledningsbundna störningsmätningar från 150kHz-108MHz enligt CISPR25. Detta möjliggör snabb och effektiv kontroll av ingångsfilter och tar bort onödigt kostsamma och ineffektiva filterlösningar som ofta är resultatet när otillräckliga testmöjligheter finns.

sv_SESwedish