• Svenska
 • English

Hårdvarudesign

Moderna produkter kräver en modern och kostnadseffektiv hårdvaruplattform. Det skall finnas utrymme för framtida funktionstillväxt, och skalbarhet är en förutsättning för att kunna samordna produktsegment och nå kostnadsfördelar. Kvalitet och kort time-to-market möjliggörs genom en stabil och för ändamålet väl anpassad hårdvaruplattform.

Läs merBegär ett Samtal Tillbaka

Kostnadseffektivitet och prestanda

Vårt team har en bred erfarenhet av hårdvarudesign, och tillsammans med en djup insikt i mjukvarudesign kan vi ta fram en väl avvägd hårdvara som uppfyller alla förväntningar på prestanda och kostnader. Genom att vi har allt under ett tak kan vi hantera produktutveckling på ett helt nytt sätt. Montering, kvalitetssäkring och uppkörning av nya produkter hanteras av oss - ingen overhead och inga mellanhänder!

 • Kraftelektronik

  Kraftelektronik

  Vi kan omvandlardesign och power management. Alltifrån konstantströmdrivdon för LED, DC/DC och AC/DC till bryggor, styrlogik och övervakning. Lösningarna kan vara fristående moduler eller integrerade i produkter och plattformar. Genom att vi har egen utrustning för EMC kan vi i ett tidigt skede alltid garantera att konstruktionerna följer relevanta certifieringar.

 • Embedded

  Embedded

  Embbeded-plattformar kan bestå av alltifrån enkla mikrokontrollerbaserade styrkort till fullbestyckade system med alla moderna gränssnitt som USB, EtherNet, minneskortsläsare, GPS och kommunikationsmoduler. Inom fordonselektronik återfinns ofta CAN-, MOST-, FlexRay- och LIN-baserade gränssnitt. Vårt team samarbetar med alla de stora aktörerna, såsom Freescale, Microchip, Atmel och TI, vilket gör att vi alltid kan välja en ändamålsenlig lösning.

 • Analoga lösningar

  Analoga lösningar

  Alla system behöver analog elektronik i olika utsträckning. Filterdesign, skyddskretsar och anpassningselektronik är viktiga delar för att säkerställa en robust funktion och för att klara certifieringar och miljökrav.

 • Programmerbar logik (FPGA)

  Programmerbar logik (FPGA)

  Vi kan erbjuda specialistkompetens inom utveckling av programmerbar logik, alltifrån enkla CPLD:er till stora FPGA:er och "system on a chip" (SoC). Merparten av all utveckling görs med VHDL, men också med hjälp av existerande IP:n från de ledande tillverkarna.

 • PCB Design

  PCB Design

  Schemaritning och layout gör vi med OrCAD PCB Designer samt Allegro Specctra. Vi kan även hantera import från andra CAD-system eller manuellt porta designer i de fall det behövs. Vi har en alltid uppdaterad komponentdatabas för att samordna komponentval och möjlighet att automatgenerera tillverkningsunderlag som vi på kort varsel kan överföra till vår egen produktionslina.

Redo att diskutera ert projekt med oss? Ta steget och kontakta oss redan idag!

Org.Nr: 556678-4418
© 2014-21 Br. Voss Ingenjörsfirma AB
Paul Dean Web Design