Br. Voss Ingenjörsfirma AB

Br. Voss Ingenjörsfirma AB erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom produktutveckling kring elektronik och programvara. Vårt erbjudande sträcker sig från konsulttjänster till att vara en komplett leverantör av elektronikprodukter.

Inget traditionellt konsultföretag

Br. Voss Ingenjörsfirma AB erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster inom produktutveckling med elektronik och programvara. Versamheten karaktäriseras av ett starkt kundfokus med ett dedikerat team och en god laganda. Företaget har alla moderna tekniska hjälpmedel som krävs för att bedriva effektiv produktutveckling med höga krav på kvalitet och kort time-to-market.

Vid sidan av vårt traditionella labb har vi också ett komplett utrustat EMC-labb, där vi själva under konstruktionsarbetet säkerställer att alla krav och certifieringar uppfylls. Inga överraskningar i sluttesterna, utan alla aspekter fångas upp tidigt under konstruktionsarbetet.

Genom att disponera en egen modern ytmonteringslina och ha etablerade relationer till lokala leverantörer av komponenter och mönsterkort, kan vi snabbt ta fram prototyper, fånga upp viktiga aspekter runt producerbarhet och föreslå för kunderna hur man kan konstruera för att nå en effektiv produktion.

Genom att vi har hela kedjan in-house, från konstruktion till verifiering och produktion, skiljer vi oss från andra traditionella konsultföretag. Allt under ett tak ger bästa förutsättningar för att hantera korta tidplaner och bedriva en effektiv verksamhet!

 

Läs mer

Detta är Br. Voss Ingenjörsfirma AB

Br. Voss Ingenjörsfirma AB grundades 2001 som handelsbolag och tog 2004 steget till aktiebolag. Företaget är lokaliserat i Borås, med närhet till Göteborg, har idag 16 anställda och omsatte 2020 cirka 26 MSEK.

Br. Voss Ingenjörsfirma AB agerar leverantör av konsulttjänster inom elektronik och mjukvara. Områden vi är aktiva inom är industrielektronik, fordonselektronik, medicinteknik och konsumentelektronik. Vi tillhandahåller även tjänster inom utbildning, där vi kan skräddarsy unika utbildningspaket efter varje kunds önskemål. Konsulttjänster bedriver vi antingen in-house eller ute hos kund.

Företaget är också en leverantör av kretskort och elektronikprodukter, alltifrån prototyper till serieproduktion. Vi har ett etablerat nätverk av partners och leverantörer, och med vår egen moderna ytmonteringslina kan vi hantera det mesta inom produktion och tillverkning.

Våra kunder sträcker sig alltfrån innovativa småföretag till stora OEM:er och globala utvecklingsföretag.

Vi är sedan 2015 certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Detta är Br. Voss Ingenjörsfirma AB
Vad gör oss unika?

Vad gör oss unika?

Vår strategi är att kunna erbjuda ett helhetsåtagande där kvalitet, effektivitet och kostnadsmedvetenhet alltid står i centrum. Vårt team av erfarna konstruktörer har en djup teknisk kompetens som sträcker sig över flera discipliner. Mjukvara kompletterar hårdvara, och tillsammans med ett fullt utrustat labb samt en egen produktionslina kan vårt team erbjuda kvalitetslösningar med korta ledtider som alltid är anpassade efter kundens förväntningar och behov.

Genom att vi har hela kedjan in-house, från konstruktion till verifiering och produktion, skiljer vi oss från andra traditionella konsultföretag. Allt under ett tak ger bästa förutsättningar för att hantera korta tidplaner och bedriva en effektiv verksamhet!

Företagspolicy

Br. Voss Ingenjörsfirma AB skall vara en heltäckande och ledande leverantör av moderna produkter kring elektronik och programvara. Våra kunder skall känna sig trygga med att vi har den kompetens, erfarenhet och utrustning som krävs för att vara i absolut framkant inom branschen.

Vi skall alltid ha en öppen och ärlig dialog med kunder och leverantörer samt skapa och bibehålla långsiktiga och goda relationer. Vi prioriterar alltid våra kunders integritet för att de skall uppleva oss som en stabil och professionell partner.

Vi skall alltid uppfylla eller överträffa de lagkrav och övriga bindande krav som ställs på verksamheten, energieffektivitet och bidra till att skydda miljön och minska miljöbelastningen. Genom att vara nyskapande och ständigt utvärdera och tillämpa ny teknik skall vi samtidigt ge våra kunder en bas för att sätta konkurrenskraftiga och miljöriktiga produkter på marknaden.

Vår arbetsplats skall präglas av en stark teamanda där vi alltid samarbetar och avlastar varandra för att nå våra mål och leveranser. Varje individ skall ha frihet att utvecklas samt känna uppskattning och tillhörighet vilket ger oss en långsiktigt trivsam och stressfri arbetsmiljö.

Br. Voss Ingenjörsfirma AB skall av andra parter inom branschen upplevas som den ledande leverantören inom produktutveckling och tillverkning, där vi har en framskjuten position med moderna maskiner, modern utrustning och motiverade resurser.

Redo att diskutera ert projekt med oss? Ta steget och kontakta oss redan idag!

Org.Nr: 556678-4418
© 2014-21 Br. Voss Ingenjörsfirma AB
Paul Dean Web Design